Casa Content Terms of Use

CONDICIONS D'ÚS

Data d'efecte:  1 de Gener de 2019

1. Introducció

Benvinguts a aquest Lloc, aplicació o altre servei en línia operat per Life Fitness. Aquestes Condicions d'ús (les "Condicions") són vàlides als llocs web, les aplicacions i altres serveis en línia que continguin un enllaç a aquestes Condicions (en conjunt, el "Lloc"). En tot el Lloc, els termes "Life Fitness", "nosaltres", "nos" i "nostre" fan referència a  Life Fitness i qualsevol empresa filial o subsidiària, així com als seus directors, caps, empleats, representants, contractistes independents i representants. Life Fitness ofereix el Lloc, incloent-hi tota la informació, les eines i els serveis disponibles en el Lloc, als individus amb la condició que acceptin totes aquestes Condicions d'ús (de forma individual, "vós", "vostre" o "Usuari", i en conjunt, “vós" o "Usuaris").

Aquestes Condicions són vinculants i accepteu que les complireu. Aquestes Condicions entren en vigor en la Data d'efecte indicada anteriorment. El fet d'accedir o utilitzar el Lloc implica l'acceptació per la vostra part d'aquestes Condicions sense limitacions ni excepcions.  Si no accepteu aquestes Condicions, no hauríeu d'utilitzar el Lloc. Life Fitness es reserva el dret a modificar aquestes Condicions i el contingut del Lloc, incloent-hi les característiques, la disponibilitat i el funcionament del Lloc, en qualsevol moment segons sigui convenient. Us animem a revisar periòdicament les Condicions publicades al Lloc. Accepteu que revisareu si s'han produït canvis al Lloc i que l'ús continuat del Lloc després de la publicació dels canvis indica que coneixeu i accepteu aquestes modificacions.

Es poden aplicar altres condicions o condicions addicionals a alguns productes, serveis i parts del Lloc. Aquelles condicions es publicaran al Lloc en relació amb l'oferta corresponent. Si les altres condicions no són coherents amb aquestes Condicions, les altres condicions regiran l'oferta corresponent.

El Lloc pot incloure enllaços a béns, serveis o contingut que escapin al nostre control, com ara llocs web o aplicacions de tercers on es poden comprar productes.  Aquests enllaços es proporcionen només per comoditat i per facilitar l'accés addicional al contingut disponible a la ubicació enllaçada. Life Fitness no ha d'haver revisat el contingut disponible a la ubicació enllaçada i no es responsabilitza de la matèria de l'assumpte ni dels béns, serveis, contingut o productes que s'hi puguin oferir. La inclusió d'enllaços a altres llocs web o aplicacions no s'ha de considerar una aprovació del contingut dels Llocs o les aplicacions enllaçats, i poden aplicar-se altres termes i condicions a l'ús d'aquests llocs web o aplicacions així com a les compres realitzades en aquestes ubicacions. Life Fitness no és responsable del contingut d'aquests llocs web, aplicacions o serveis ni de les pèrdues, danys o altres obligacions en què pugui incórrer com a resultat de l'ús d'algun lloc web, aplicació, bé, servei, contingut o productes a què es fa referència en el Lloc. Distribuïdors independents o detallistes tercers poden oferir la venda d'alguns productes de Life Fitness. L'adquisició d'aquests productes està subjecta als termes i les condicions del contracte a terminis de venda, arrendament o venda al detall corresponent o a qualsevol altra forma d'acord.

 

2. Política de privacitat

Comptem amb una Política de privacitat que regeix el Lloc. Conté informació important sobre com recollim, utilitzem i compartim la vostra informació.  Us animem a llegir-la perquè enteneu les opcions que teniu quant a protecció de la vostra informació personal.  La nostra Política de privacitat és part d'aquestes Condicions.

3. Capacitat per acceptar les Condicions d'ús

Reconeixeu que teniu la majoria d'edat legal, que podeu subscriure acords legalment vinculants segons la llei aplicable i que teniu capacitat i competència per complir els termes, les obligacions, les afirmacions, les manifestacions i les garanties establertes en aquestes Condicions així com per regir-vos per aquestes Condicions, respectar-les i complir-les. 

4. Exactitud, exhaustivitat i puntualitat de la informació

La informació del Lloc es presenta només amb fins informatius. Tot i que Life Fitness fa tot el possible per garantir que la informació inclosa al Lloc sigui correcta, no en pot garantir l'exactitud, l’exhaustivitat i la puntualitat. Life Fitness no assumeix cap responsabilitat o obligació per l'exactitud, l'exhaustivitat o la puntualitat de la informació inclosa al Lloc. No s'hauria de confiar en el Lloc ni utilitzar-lo com a base única per a la presa de decisions importants sense consultar fonts d'informació principals o més exactes, exhaustives o puntuals.

Life Fitness no declara ni garanteix que els productes o serveis esmentats o descrits en el Lloc estiguin disponibles per a la venda o en producció, ni que s'hagin provat per a ús comercial. Independentment de la informació presentada en el Lloc, Life Fitness es reserva el dret, sense avís previ, a discontinuar els productes i serveis, inclosos models, peces, accessoris i altres articles, o a modificar les seves especificacions en qualsevol moment sense contraure cap obligació. La informació inclosa en el Lloc no constitueix una oferta vinculant per comprar o vendre productes i serveis o perquè estiguin disponibles en la vostra àrea. Life Fitness, a més, no declara ni garanteix que les oportunitats de feina mencionades o descrites en el Lloc estiguin disponibles en aquest moment. La informació inclosa en el Lloc amb relació a places vacants no constitueix una oferta vinculant de feina.

5. Ús del Lloc i normes de conducta

Amb la finalitat de mantenir la integritat del Lloc i de l'experiència dels Usuaris, accepteu no fer un mal ús del Lloc ni del contingut. Per exemple, no heu de fer (o intentar fer) cap de les accions següents, ni animar o ajudar altres persones a fer cap de les accions següents:

 • Interrompre o interferir en el funcionament i la navegació habituals del Lloc o en la disponibilitat del Lloc per als altres Usuaris.
 • Eludir les mesures que utilitzem per limitar l'accés al Lloc o a contingut específic disponible en el Lloc.
 • Accedir al Lloc mitjançant un "robot", una "aranya" o un "raspador" no autoritzat o d'altra forma automatitzada.
 • Proporcionar o utilitzar un nom fals, una adreça de correu electrònic falsa o altra informació de contacte falsa; suplantar una persona o entitat, o d'altra manera falsejar una identitat, afiliació o l'origen dels materials que transmeteu.
 • Mostrar el Lloc o part del contingut en un "marc" o en relació amb un altre contingut o marca registrada, o bé de manera que pugui privar Life Fitness de rebre ingressos o pugui suggerir falsament una relació entre nosaltres i un tercer.
 • Fer un ús comercial del Lloc o del contingut, incloses la recollida i la utilització d'informació relativa a les nostres ofertes de productes, descripcions, preus i volums de vendes, tret que ho autoritzem expressament.
 • Mantenir un enllaç al Lloc des de llocs web comercials, llevat dels llocs web autoritzats dels distribuïdors dels productes de Life Fitness, o mantenir un enllaç al Lloc que us hem demanat que elimineu.
 • Transmetre al Lloc, o a través del Lloc, virus, programaris espia, programaris de publicitat o altre codi maliciós, comunicacions relatives a campanyes polítiques, cartes en cadena, correus massius o altres formes de "correu brossa".
 • Desmuntar o descompilar el programari i altra tecnologia utilitzats o disponibles en el Lloc, o bé dur-hi a terme enginyeria inversa.
 • Utilitzar el Lloc per anunciar o promoure béns o serveis diferents dels de Life Fitness.
 • Emprar el Lloc per transmetre o recollir informació personal sobre altres usuaris.
 • Utilitzar el Lloc, o el contingut del Lloc, per anunciar o realitzar sol·licituds a altres persones, entitats o causes o per competir amb nosaltres o actuar de forma il·legal i maliciosa contra els nostres interessos comercials o contra la nostra reputació.

En cas d'infringir aquesta Secció, podem finalitzar el vostre accés al Lloc, establir accions correctores i cercar altres solucions permeses per la legislació La finalització de l'accés al Lloc o el seu ús no implica cap renúncia als drets o les compensacions a què estigui autoritzat Life Fitness conforme a la llei i amb equitat.

6.  Comptes

El Lloc pot oferir l'oportunitat de crear un compte d'usuari amb què accedir a alguna funció prestada al Lloc (un "Compte d'usuari"). En aquesta secció, "Comptes", es defineixen les condicions addicionals que regeixen els Comptes d'usuari.  

Només podeu crear i conservar un Compte d'usuari a cada Lloc i no podeu utilitzar el Compte d'usuari d'una altra persona. Life Fitness necessita determinada informació perquè pugueu establir un Compte d'usuari. Us convidem a aportar l'altra informació addicional. Quan us sol·licitem informació per crear un Compte d'usuari, heu de proporcionar a Life Fitness dades exactes i exhaustives. També heu d'actualitzar el compte sempre que canviïn les dades que ens heu donat. Podeu fer-ho des de la secció de Comptes del Lloc corresponent o podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a privacy@lifefitness.com. Life Fitness utilitza la informació proporcionada en la creació del Compte d'usuari, tal com s'especifica a la Política de privacitat i a altres clàusules d'aquestes Condicions.

Sou responsable de mantenir la confidencialitat de les vostres credencials d'autenticació del Compte d'usuari, com ara els noms i les contrasenyes d'inici de sessió, i no heu de permetre que cap altra persona utilitzi el vostre Compte d'usuari.  Accepteu ser responsable de totes les activitats que es realitzen amb el vostre Compte d'usuari. Si teniu motius per pensar que una persona no autoritzada està utilitzant el vostre Compte d'usuari o ha accedit al compte, poseu-vos en contacte amb nosaltres immediatament a privacy@lifefitness.com. No ens responsabilitzem de les pèrdues o danys per l'ús no autoritzat del vostre Compte d'usuari.

Ens concediu autorització per utilitzar la informació de contacte proporcionada en les comunicacions relacionades amb el nostre Lloc i els nostres productes. Accepteu que tots els acords, avisos, revelacions i altres comunicacions que us proporcionem en format electrònic, també mitjançant la publicació o el correu electrònic, compleixen els requisits legals de la comunicació en qüestió. Podeu deixar de rebre els nostres correus electrònics de marquèting si seguiu les instruccions per donar-vos de baixa que us proporcionem en aquests correus electrònics.

Ens reservem el dret a finalitzar l'accés al vostre Compte d'usuari en qualsevol moment, sense avís, per decisió pròpia per qualsevol o cap motiu, inclosos, entre d'altres la manca d'activitat o el mal ús. Si finalitza l'accés al vostre Compte d'usuari, podeu perdre l'accés a la informació emmagatzemada amb relació al Compte d'usuari, així com els crèdits promocionals i altres formes de valor que puguin estar associats al vostre Compte d'usuari. Després de la finalització, aquestes Condicions seguiran vigents per a altres usos del Lloc a què esteu autoritzats.

El Lloc ofereix diversos mecanismes per inhabilitar o suprimir el Compte d'usuari.  En molts dels nostres Llocs, podeu registrar-vos amb el Compte d'usuari i inhabilitar o suprimir el compte des dels paràmetres.  En alguns casos, Life Fitness pot conservar part de la informació de compte associat per a notificacions o amb finalitats legals després d'inhabilitar o suprimir el Compte d'usuari. 

Teniu un compte que, si heu creat un Compte d'usuari al qual es pot accedir des d'un lloc web o una aplicació mòbil (per exemple, Halo Fitness), la supressió de l'aplicació mòbil no farà que se suprimeixi el Compte d'usuari.  Heu de visitar el lloc web per suprimir el Compte d'usuari o posar-vos en contacte amb nosaltres a privacy@lifefitness.com.

7.  Fòrums de la comunitat i Contingut de l'usuari

El Lloc pot oferir l'opció d'enviar comentaris o bé de transmetre o publicar material a través del Lloc, com ara revisions de productes, blogs, seccions de "My Community (La meva comunitat)", clubs de propietaris i comptes de xarxes socials oficials de Life Fitness a Facebook o Twitter, en conjunt, "Fòrums de la comunitat").  La informació que ens subministreu que no sigui relativa a comandes de productes i dades personals es denomina "Contingut de l'usuari" en aquestes Condicions.  En aquesta secció 7, "Fòrums de la comunitat i Contingut de l'usuari", s'estableixen les condicions que regeixen el Contingut de l'usuari.

Sou responsable del Contingut de l'usuari que trameteu a través del Lloc, incloent-hi la legalitat, fiabilitat, adequació i originalitat així com els drets d'autor. No esteu autoritzat a trametre Contingut de l'usuari que: (i) sigui fals, fraudulent, calumniós, difamatori, obscè o amenaçador, invasor de drets de privacitat o publicitat, infractor de drets de propietat intel·lectual, abusiu, il·legal o d'altra forma ofensiu; (ii) constitueixi o fomenti una ofensa criminal, violi els drets de qualsevol de les parts o pugui derivar en obligació o incompliment de la llei, o (iii) infringeixi les clàusules de la secció 5, "Ús del Lloc i normes de conducta".  Quan trameteu Contingut de l'usuari, declareu i garantiu que teniu dret a proporcionar- lo, que no infringeix cap de les prohibicions anteriors i que no és inexacte, fals o enganyós.

Quan trameteu Contingut de l'usuari, es pot mostrar la informació del perfil que vau aportar amb relació al vostre Compte d'usuari (per exemple, el nom) juntament amb el Contingut de l'usuari. Ens atorgueu una llicència no exclusiva, internacional, lliure de cànons, perpètua, irrevocable, totalment transferible i que es pot subcontractar per utilitzar, reproduir i crear obres derivades del Contingut de l'usuari, així com per distribuir-lo, representar-lo, mostrar-lo i explotar-lo de qualsevol manera coneguda ara o desenvolupada en el futur i amb qualsevol finalitat, inclosos el desenvolupament, la fabricació, la publicitat i la comercialització de productes. Accepteu que (1) el Contingut de l'usuari no se'ns subministra amb confidencialitat; (2) no s'estableix una relació confidencial o fiduciària entre nosaltres, i (3) no espereu que revisem o reconeixem el Contingut de l'usuari ni que us compensem per ell.

Per evitar la possibilitat que es produeixin malentesos, la nostra política consisteix a no acceptar idees creatives, dissenys de productes, propostes, plans d'empresa o materials similars que es proporcionin com a Contingut de l'usuari. Us denamem que no ens subministreu aquest tipus de material. Si, no obstant això, ho feu, el paràgraf anterior entrarà en vigor immediatament.

Podem refusar o eliminar Contingut de l'usuari sense avisar-vos. Tenim capacitat per supervisar el Contingut de l'usuari, tot i que no hi estem obligats. Accepteu que no serem responsables de cap pèrdua o dany pel vostre Contingut de l'usuari o per trameses similars efectuades per altres usuaris.

8.  Compres i informació sobre finançament

Al Lloc, es pot oferir l'oportunitat de demanar productes.  En algunes situacions, se us transferirà a un tercer que ven productes o processa pagaments en nom de la nostra empresa. En aquesta secció 8, "Compres", es defineixen les condicions addicionals que regeixen aquestes comandes. 

Informació sobre finançament. El Lloc pot presentar opcions perquè introduïu informació personal i obtingueu detalls sobre les opcions de finançament d'alguns dels nostres productes.  La informació sobre finançament és de tercers i està subjecta a les polítiques i les condicions d'aquests tercers.

Disponibilitat del producte i preu.  No tots els productes estan disponibles en tots els models i colors. En fer la comanda d'un producte, el preu es mostra durant el procés. Tots els preus estan en dòlars dels EUA.  Accepteu pagar el preu indicat a la comanda, així com els impostos i les despeses d'enviament corresponents, on sigui aplicable. Tot i que sempre intentem indicar informació precisa sobre els preus en el Lloc, a vegades el preu mostrat en un Lloc pot estar malament.  Si trobem un error així, intentarem notificar-vos-ho a la informació de contacte proporcionada amb relació a la vostra comanda i tindreu l'oportunitat de cancel·lar la comanda o pagar el preu correcte. 

Descripcions de productes.  Intentem ser exactes en les descripcions dels productes en el Lloc.  Malgrat això, no podem garantir que les imatges es visualitzaran correctament al vostre dispositiu o que les descripcions dels nostres productes seran sempre completes, fiables, actuals i sense errors. Si adquiriu un producte del Lloc i penseu que no és com es descriu, el podeu retornar de la manera com s'indica a la política de devolució corresponent.

Impostos. Les compres efectuades a través del Lloc poden estar subjectes a impostos en alguns estats. Les taxes impositives són diferents entre estats. Sou responsable del pagament d'aquests impostos.

Descomptes i promocions. Les condicions específiques de descomptes i altres promocions s'indiquen en el moment en què s'ofereixen.  Les promocions no es poden combinar llevat que s'especifiqui una altra cosa. L'elegibilitat a alguna promoció es determina en el moment de realitzar la comanda.

Comandes. En fer clic al botó "Place Order (Realitza la comanda)" en el Lloc, esteu fent una oferta per comprar els productes corresponents.  Tot i que podem confirmar la recepció o el processament de les comandes per correu electrònic, aquesta confirmació no indica l'acceptació de la comanda per part nostra.  No podem garantir que tots els articles que es mostren a la confirmació de la comanda estiguin disponibles en estoc en el moment de l'enviament. Ens reservem el dret a rebutjar o cancel·lar les comandes, en part o completament, en qualsevol moment anterior a l'enviament. En cas de fer-ho, intentarem notificar-vos-ho a la informació de contacte proporcionada amb relació a la vostra comanda. Accepteu no intentar superar els límits de quantitat indicats (excepte quan s'estableixi expressament), no infringir les condicions de cap promoció o oferta específica ni realitzar comandes a través del Lloc si us hem notificat que no esteu autoritzat a realitzar comandes des del Lloc.

Pagament. Només acceptem els mètodes de pagament indicats al Lloc. Quan subministreu la informació de pagament, declareu que la informació és exacta i que teniu autorització per utilitzar el mètode de pagament proporcionat. Si aquest mètode de pagament ha vençut o no és vàlid en el moment en què intentem aplicar el càrrec, sereu responsable del pagament així com de tots els costos consumits en la recollida d'imports impagats, inclosos, entre d'altres, els honoraris d'advocats i les taxes de cobrament.

Enviament als nostres clients detallistes. Les opcions d'enviament i els càrrecs corresponents s'indicaran durant el procés de comanda. El servei postal dels EUA realitza lliuraments als apartats de correus, però aquest mètode pot retardar la comanda. Teniu en compte que les opcions d'enviament al següent dia hàbil i al segon dia hàbil no estan disponibles per als lliuraments als apartats de correus. Us enviarem correus electrònics amb les actualitzacions en l'estat de la vostra comanda quan estiguin disponibles. Es poden aplicar càrrecs addicionals en els enviaments a Alaska o Hawaii. 

Es poden efectuar enviaments a adreces fora dels EUA en situacions limitades i poden estar subjectes a condicions, taxes i restriccions addicionals. Aquesta informació es proporcionarà durant el procés de compra. Si teniu preguntes o voleu més informació sobre l'enviament a adreces de fora dels EUA, poseu-vos en contacte amb nosaltres des de la secció "Com posar-vos en contacte amb nosaltres" d'aquest document.

Les hores d’enviament i les estimacions de lliurament indicades són previsions i no són vinculants. Si un producte deixa d'estar disponible entre el moment de realitzar la comanda i el processament, cancel·larem la comanda i intentarem notificar-vos-ho a la informació de contacte proporcionada amb relació a la vostra comanda. Se us transfereixen la titularitat legal dels productes, així com el risc per la pèrdua o el dany dels productes, en el moment en què el transportista us lliura els productes. Sereu responsables d'iniciar les reclamacions pertinents al transportista si els enviaments es perden o es lliuren amb danys.

Devolucions. Les polítiques de devolució es publiquen en el Lloc corresponent.  Ens reservem tant el dret a refusar l'emissió d'un reemborsament o crèdit com el dret a recuperar el cost de la devolució d'un lliurament, si el producte que retorneu (1) no es pot retornar d'acord amb la política de devolució pertinent o les condicions de l'oferta o promoció específica o (2) es considera que s'ha fet malbé després del lliurament, també com a conseqüència d’haver-ne fet un mal ús. Recuperem la titularitat legal dels productes retornats només després de rebre'ls a les ubicacions de devolució que designem i després de processar-ne la devolució.

Les polítiques i condicions de devolució poden canviar. Consulteu la política de devolució del Lloc des d'on realitzeu la compra per veure'n informació addicional. En el cas que les polítiques i condicions de devolució siguin diferents per a un Lloc concret respecte del que s'estableix anteriorment en aquestes Condicions, prevaldran les polítiques i condicions de devolució específiques.

9. Concursos i sortejos

És possible que Life Fitness realitzi sortejos o concursos, que poden celebrar tercers o que podem oferir conjuntament amb tercers. Aquests concursos i sortejos es poden regir per condicions addicionals o diferents. Les condicions corresponents es publicaran on es recull la informació per inscriure's al concurs o sorteig. Si les altres condicions no són coherents amb aquestes Condicions, les altres condicions regiran el concurs o sorteig.  

10. Propietat intel·lectual

Tot el contingut del Lloc, inclosos el text, els dissenys, els gràfics, les marques registrades, les marques de servei, els logotips, les icones, les imatges, els clips d'àudio, les descàrregues, les interfícies i el programari, tota la propietat intel·lectual de Life Fitness així com la selecció i disposició d'aquest contingut són propietat exclusiva de Life Fitness, els seus proveïdors de contingut i els propietaris de les marques registrades corresponents i s'emparen en les lleis de drets d'autor, marques registrades i d'altres corresponents. La còpia, descàrrega o impressió de contingut inclòs en el Lloc es permet només per a ús personal i no comercial i sempre que no modifiqueu ni suprimiu l'avís de propietat, marca registrada o dret d'autor que apareix en el contingut. Qualsevol altre ús del contingut inclòs en el Lloc o obtingut del Lloc, com ara la modificació, distribució, transmissió, representació, difusió, publicació, obtenció de llicència, realització d'enginyeria inversa, transferència o venda del contingut del Lloc així com la creació d'obres derivades a partir del contingut del Lloc, queda prohibit expressament. Life Fitness, els proveïdors de contingut i els propietaris de les marques registrades corresponents conserven la titularitat completa i total del contingut que subministren al Lloc així com de tots els drets de propietat intel·lectual associats. No hi ha res al Lloc que es pugui interpretar com una concessió per implicació, exclusió o de qualsevol altra manera de llicències o drets per utilitzar el contingut, incloent-hi les marques registrades, els logotips i les marques de servei mostrats en el Lloc, sense el permís previ per escrit del propietari, llevat que en aquest document s'estableixi d'una altra forma. Life Fitness es reserva tots els drets no concedits expressament en el Lloc i el contingut.

Podem posar la propietat intel·lectual a disposició de distribuïdors i tercers amb qui hem formalitzat acords addicionals a través del Lloc. En alguns casos, aquests materials es regeixen per acords o condicions independents, que es poden publicar al Lloc pertinent o que poden necessitar credencials d'autenticació diferents. 

 11. Llei de drets d’autor de l’era digital, presenta

Life Fitness respecta els drets de propietat intelectual dels altres i demana que es feu el mateix. Si creieu que el contingut que es mostra al Lloc s'ha copiat de forma que constitueixi una infracció de drets d'autor d'acord amb les lleis dels Estats Units, remeteu la informació següent al representant de la Digital Millenium Copyright Act (Llei de drets d'autor de l'era digital) designat a continuació:

Life Fitness

Life Fitness Privacy Office

Atenció: Law Department/Copyright Agent
Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue
Rosemont, IL 60018

Telèfon: 1-800-735-8867

E-mail: privacy@lifefitness.com

 

 Per tal que sigui efectiva, cal que la notificació inclogui TOTA la informació següent:

 1. Signatura física o electrònica del propietari del dret d'autor o d'una persona autoritzada a actuar en nom del propietari.
 2. Identificació de la feina reclamada com a infractora de drets d'autor.
 3. Informació suficient per localitzar en el Lloc el material que suposadament infringeix els drets d'autor.
 4. Nom, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic i altres dades necessàries perquè Life Fitness pugui posar-se en contacte amb la persona que tramet la notificació.
 5. Una declaració de la persona que tramet la notificació on s'indiqui que creu de bona fe que l'ús que suposadament infringeix els drets d'autor no està autoritzat pel propietari dels drets d'autor, el representant o la legislació.
 6. Una declaració que especifiqui que la informació de la notificació és exacta i, amb pena de fals testimoni, que la persona que tramet la notificació és propietària dels drets d'autor o compta amb autorització per actuar en nom del propietari dels drets d'autor.

Life Fitness no està obligat a dur a terme cap acció a partir d'una notificació de reclamació d'infracció i el dret absolut i la discreció d'eliminar la informació o material del Lloc pertanyen a Life Fitness.

12. Resolució de conflictes

Si teniu un conflicte o reclamació amb Life Fitness (una "reclamació") relacionat amb el Lloc, aquestes Condicions, qualsevol producte adquirit a través del Lloc o les comunicacions entre nosaltres relatives al Lloc, o derivat d'aquests, i la reclamació no es resol posant-vos en contacte amb nosaltres a la informació de contacte subministrada en la secció "Com posar-vos en contacte amb nosaltres" d'aquestes Condicions, les dues parts acordem que els conflictes es resoldran mitjançant arbitratge vinculant individual o acció individual en un procediment monitori. Els arbitratges col·lectius i les demandes col·lectives no estan permeses i la Reclamació no es podrà consolidar amb les reclamacions d'altres persones. Aquesta secció 12 prevaldrà quan finalitzi l'ús per part vostre del Lloc o qualsevol Compte d'usuari que pugueu tenir.

En virtut d'aquesta secció 12, les dues parts renunciem al dret a anar a judici i que un jutge o un jurat resolgui una Reclamació, tret que sigui un procediment monitori. Les clàusules d'aquesta secció 12 constitueixen l'acord escrit entre nosaltres per a l'arbitratge de Reclamacions d'acord amb la Federal Arbitration Act (Llei d'arbitratge federal dels EUA) o per a la resolució de Reclamacions en procediments monitoris. Les modificacions d'aquest Acord s'han de realitzar per escrit i han d'estar signades per les dues parts.

Abans d'iniciar un arbitratge o un procediment monitori amb relació a la Reclamació, ens heu d'enviar un avís escrit de la reclamació ("Avís").  L'Avís (1) s'ha d'enviar per correu certificat, (2) s'ha d'adreçar a Life Fitness, a l'atenció de: Law Department, Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue, Rosemont, IL 60018; (3) descrivint la reclamació; i (4) especificant els danys i la compensació que es busca.  Cal proporcionar aquest avís en el període d'un any després de produir-se la Reclamació.  En cas contrari, es considera que renuncieu a la Reclamació.  Si no resolem la Reclamació en un termini de 30 dies a partir de la recepció de l'Avís, les dues parts podem iniciar un arbitratge o procediment monitori per resoldre la Reclamació.

Aquest arbitratge s'administrarà des de l'Associació d'Arbitratge Americana ("AAA") i es durà terme per part d'un únic àrbitre de conformitat amb les seves normes, com ara, les normes d'arbitratge entre consumidors, que es poden consultar a https://www.adr.org o trucant al +1 800-778-7879. L'àrbitre estarà obligat per aquestes Condicions, que ha d'aplicar segons la legislació i els fets corresponents per emetre un laude motivat.  En els casos en què les normes aplicables contemplin una vista en persona, aquesta vista es realitzarà al comtat dels EUA (o parròquia) de la vostra residència, si així ho sol·liciteu, o bé a Chicago (Illinois). 

En les Reclamacions que no superin els 50.000 dòlars dels EUA, pagarem els honoraris de l’àrbitre i les taxes del procediment, llevat que l’àrbitre consideri l'arbitratge frívol o iniciat amb un propòsit improcedent.  Si el laude de l'àrbitre estableix danys que superen la nostra última oferta de resolució per escrit comunicada abans de l'inici de l'arbitratge, us pagarem l'import que sigui més gran: 1.000 dòlars dels EUA o l'import del laude.

13. EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

L'ÚS QUE FEU D'AQUEST LLOC ÉS LA VOSTRA RESPONSABILITAT. EL LLOC ES PROPORCIONA "TAL QUAL" I "SEGONS LA DISPONIBILITAT". ENS RESERVEM EL DRET A RESTRINGIR O FINALITZAR L'ACCÉS AL LLOC O A QUALSEVOL CARACTERÍSTICA O PART DEL LLOC EN QUALSEVOL MOMENT. S'EXIMEIX EXPRESSAMENT DE TOTES LES GARANTIES DE QUALSEVOL TIPUS, TANT EXPLÍCITES COM IMPLÍCITES, INCLOENT-HI, ENTRE D'ALTRES: LES GARANTÍES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEÏTAT PER A UN ÚS CONCRET I LES GARANTIES QUE ELS MATERIALS DEL LLOC NO INFRINGEIXEN CAP LLEI, AIXÍ COM LES GARANTIES IMPLÍCITES DE L'EXERCICI O LA NEGOCIACIÓ EN CURS; QUE L'ACCÉS AL LLOC SERÀ ININTERROMPUT I SENSE ERRORS; QUE ES CORREGIRAN ELS DEFECTES; QUE EL LLOC I EL SEU CONTINGUT SEGUIRAN DISPONIBLES; QUE EL LLOC SERÀ SEGUR; QUE EL LLOC O EL SERVIDOR QUE ALLOTJA EL LLOC NO TINDRAN VIRUS, O QUE LA INFORMACIÓ DEL LLOC SERÀ COMPLETA, EXACTA I PUNTUAL. AMB L'ÚS D'AQUEST LLOC, RECONEIXEU QUE ÉS POSSIBLE QUE LA INFORMACIÓ ENVIADA O REBUDA DURANT L'ÚS DEL LLOC NO SIGUI SEGURA I QUE PUGUI SER INTERCEPTADA PER PARTS NO AUTORITZADES. CAP ADVERTÈNCIA O INFORMACIÓ, ORAL O ESCRITA, OBTINGUDA DE LIFE FITNESS O DEL LLOC, O BÉ A TRAVÉS DEL LLOC, NO CONSTITUIRÀ GARANTIA DE CAP TIPUS. LIFE FITNESS NO OFEREIX GARANTIES NI DECLARACIONS PEL QUE FA A L'ÚS DEL CONTINGUT DEL LLOC EN TERMES D'EXHAUSTIVITAT, CORRECCIÓ, EXACTITUD, IDONEÏTAT, UTILITAT, PUNTUALITAT, FIABILITAT O D'ALTRE TIPUS.

14. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

LIFE FITNESS OFEREIX EL LLOC DISPONIBLE SENSE CAP COST. COMPRENEU I RECONEIXEU QUE TENIU RESPONSABILITAT COMPLETA PEL QUE FA A L'ÚS DEL LLOC I QUE L'ÚS QUE FEU D'AQUEST LLOC ÉS LA VOSTRA DECISIÓ I RESPONSABILITAT. LIFE FITNESS, LES SEVES FILIALS, ELS SEUS DISTRIBUÏDORS I EL SEUS PROVEÏDORS NO SERAN RESPONSABLES DE CAP DANY DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIU, ACCIDENTAL, ESPECIAL O DERIVAT NI DE CAP DANY ORIGINAT PER L'ÚS DEL LLOC, O EN RELACIÓ AMB L'ÚS QUE FEU DEL LLOC O AMB EL RETARD O LA INCAPACITAT PER UTILITZAR EL LLOC, DE CAP INFORMACIÓ, PRODUCTE O SERVEI ANUNCIAT AL LLOC O OBTINGUT A TRAVÉS D'ELL, DE L'ELIMINACIÓ O SUPRESSIÓ PER PART DE LIFE FITNESS DE MATERIALS TRAMESOS O PUBLICATS EN EL SEU LLOC, O QUE D'ALTRA MANERA S'HAGIN ORIGINAT DE L'ÚS DEL LLOC, TANT SI SÓN EL RESULTAT D'UNA RELACIÓ CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O DE RESPONSABILITAT ESTRICTA ENCARA QUE LIFE FITNESS O ALGUN DELS SEUS PROVEÏDORS O FILIALS HAGIN ESTAT ADVERTITS DE LA POSSIBILITAT QUE ES PRODUISSIN DANYS. LA DESCÀRREGA DE CONTINGUT DES DEL LLOC ÉS LA VOSTRA DECISIÓ I RESPONSABILITAT. SOU L'ÚNIC RESPONSABLE DELS DANYS QUE ES PRODUEIXIN EN EL VOSTRE SISTEMA INFORMÀTIC O PER LA PÈRDUA DE DADES COM A RESULTAT DE LA DESCÀRREGA D'ALGUN DELS MATERIALS. LIFE FITNESS NO ES RESPONSABILITZA DELS ERRORS O ELS RETARDS EN EL NOSTRE EXERCICI PER MOTIU DE CAUSES QUE S'ESCAPEN AL NOSTRE CONTROL RAONABLE, INCLOSOS ACTES DE GUERRA, CATÀSTROFES NATURALS, ACTES DELS TRANSPORTISTES O D'ALTRES PROVEÏDORS DE SERVEIS, TERRATRÈMOLS, INUNDACIONS, EMBARGAMENTS, DISTURBIS, SABOTATGES, MANCA DE MÀ D'OBRA, CONFLICTES LABORALS, ACTES GOVERNAMENTALS, AVARIES ELÈCTRIQUES O AVARIES D'INTERNET O DE L'EQUIP INFORMÀTIC. AQUESTA LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT S'APLICA, SENSE LIMITACIONS, ALS DANYS O LES LESIONS A CAUSA D'INCOMPLIMENTS EN L'EXERCICI, ERRORS, OMISSIONS, INTERRUPCIONS, SUPRESSIONS, DEFECTES, RETARDS EN EL FUNCIONAMENT O LA TRANSMISSIÓ, VIRUS INFORMÀTICS, FITXERS MALMESOS, AVARIES EN LA LÍNIA DE COMUNICACIÓ, INTERRUPCIONS DEL SISTEMA O LA XARXA, PÈRDUES D'INGRESSOS O ROBATORIS, DESTRUCCIONS, ACCESOS NO AUTORITZATS A REGISTRES O DADES, AIXÍ COM L'ALTERACIÓ, LA PÈRDUA O L'ÚS DE REGISTRES O DADES I QUALSEVOL ALTRA PÈRDUA TANGIBLE O INTANGIBLE. ELS USUARIS DEL LLOC RECONEIXEN I ACCEPTEN EXPLÍCITAMENT QUE LIFE FITNESS I ELS SEUS PROVEÏDORS NO SERAN RESPONSABLES DEL COMPORTAMENT DIFAMATORI, OFENSIU O IL·LEGAL DELS USUARIS DEL LLOC. L'ÚNICA ACCIÓ EXCLUSIVA QUE PODEU DUR A TERME PER QUALSEVOL DE LES SITUACIONS ANTERIORS ÉS DISCONTINUAR IMMEDIATAMENT L'ÚS DEL LLOC.

15. Indemnització

Accepteu indemnitzar, defensar i exonerar Life Fitness i les seves filials, així com els directors, caps, empleats, contractistes, representants, llicenciadors, proveïdors de serveis, subcontractistes i distribuïdors, en cas de pèrdues, obligacions, danys i costos, inclosos els honoraris raonables dels advocats i les despeses judicials, que es derivin de l'ús del Lloc i de la infracció d'aquestes Condicions. Si provoqueu alguna interrupció tècnica del Lloc o dels sistemes que transmeten el Lloc, accepteu que sou responsable de totes les pèrdues, obligacions, despeses, danys i costos, inclosos els honoraris raonables dels advocats i les despeses judicials, que es derivin d'aquesta interrupció. Life Fitness es reserva el dret i es fa càrrec de les despeses d'assumir la defensa i el control exclusius de qualsevol assumpte que d'altra manera està subjecte a indemnització i, si es dona el cas, accepteu cooperar amb Life Fitness en la defensa d'aquest assumpte.

16. Jurisdicció

El Lloc està controlat per Life Fitness des de les oficines situades als Estats Units d'Amèrica. La legislació de l'Estat d'Illinois regeix aquestes Condicions d'ús i l'ús del Lloc. Si accediu al Lloc des d'una ubicació fora dels Estats Units, ho feu per decisió pròpia i en sou responsable; a més, enteneu que la legislació corresponent a una ubicació estrangera no es pot aplicar al Lloc.

17. Acord sencer

Aquestes Condicions, juntament amb les polítiques publicades o les normes de funcionament, constitueixen tot l'acord entre Life Fitness i els Usuaris i prevalen sobre les comunicacions i propostes anteriors i contemporànies, ja siguin escrites o orals, entre les parts respecte del Lloc.

18. Independència de les clàusules

Si alguna clàusula d'aquestes Condicions d'ús és il·legal, nul·la o no es pot aplicar, les altres clàusules seguiran vigents.

19. Com posar-vos en contacte amb nosaltres

Les preguntes o els comentaris relatius a aquestes Condicions o al Lloc s'han d'adreçar a:

 • E-mail: privacy@lifefitness.com
 • Telèfon: 1-800-735-3867
 • Correu: Life Fitness, a/ Law Department, Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue, Rosemont, IL 60018

Gràcies per visitar el nostre Lloc.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?